Alle gegevens die via deze site worden verkregen, worden strikt vertrouwelijk bewaard. Deze gegevens zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De gegevens die je aan BrandPit B.V. verstrekt, zullen met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. Je geeft BrandPit B.V. het recht om je via e-mail, gewone post of telefoon te informeren over de diensten van BrandPit B.V., één en ander altijd in relatie tot het doel waarvoor deze gegevens zijn verstrekt.

Op de website van BrandPit B.V. worden bezoekgegevens bijgehouden. Hiervoor wordt tevens gebruik gemaakt van zogenaamde Cookies. Het doel hiervan is de inrichting van de pagina’s te optimaliseren voor de bezoekers. Aan de hand van deze gegevens kan BrandPit B.V. de diensten zoveel mogelijk op de behoefte van haar bezoekers afstemmen.

BrandPit B.V. zal op basis van een daartoe strekkend verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit onze database verwijderen. Tevens kan de bezoeker online uitschrijven, bijvoorbeeld voor de ontvangst van onze elektronische nieuwsbrief. Indien je nog vragen hebt over deze privacy policy, vragen of opmerkingen hebt over onze site of over je ervaringen met onze website of onze dienstverlening dan kan je contact met ons opnemen.

Als je de cookies wil terugtrekken, neem contact met ons op.