De eenhoorn vinden tussen de data

Data is hot. Dat is al jaren zo. Vooral het verzamelen van zoveel mogelijk data is hot. Het interpreteren van die data is een ander verhaal. Laten we zeggen dat we daarbij vooral roepen dat het hot is. En dat de praktijk uitwijst dat de uitvoering van die interpretatie vooral “not” is. Dit heeft niets te maken met gebrek aan welwillendheid maar meer met de afwezigheid van personen die dit kunnen en het gemis aan aandacht voor dit gebied.

Wist je dat…
1. Data gedreven bedrijven gemiddeld 5% productiever zijn?
2. 6% hogere marge halen?
3. En 25% harder groeien?
Bron: datadrivencommerce.nl

Er wordt al lang veel geld besteed aan het aankopen van pakketten waarmee alle conversies, conversiepaden, klikken, navigatie en zelfs telefoontjes worden geregistreerd. Er worden serieuze monsterpakketten voor monsterbedragen aangeschaft. Allemaal om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoekers, om die heilige graal van end-to-end tracking te realiseren. Om de customer journey optimaal te maken en daarmee de opbrengst van alle online inspanningen te maximaliseren.

Het data analytics pakket; the holy grail

Ik kan mij nog goed herinneren dat mij als consultant werd verteld dat men ‘het beste data analytics pakket’ te koop had. Daarmee kon ik werkelijk waar álles achterhalen. Enige puntje van aandacht was dat niemand mij kon uitleggen hoe precies. Er was vaak niemand beschikbaar die me uit kon leggen welke rapporten waardevol waren en wat ik daar uit kon halen. Hoe moest ik de data interpreteren? Hoe konden we tot zinnige en begrijpelijke conclusies komen om op basis daarvan relevante acties te bedenken die getoetst konden worden op effectiviteit. End-to-end marketing voeren, met een complete loop van gedrag, naar data, naar actie, naar gedrag. Een telefoontje naar de leverancier van het pakket leverde niet veel meer op. Die hadden de implementatie gedaan, op basis van de klantbehoefte. Het was aan de afnemer van het pakket om er voor te zorgen dat er daarna met al die (big) data gewerkt kon worden en dat de juiste bronnen werden gekoppeld.

Gescheiden werelden

Niet veel later, nog niet zo lang geleden, was er een echte opkomst in Business Intelligence; professionals waren niet aan te slepen. Zij werden aangesteld om de data te verzamelen, te koppelen en input aan te leveren aan marketeers. Veel van deze zeer talentvolle mannen en vrouwen zijn echter gesneuveld in hun relatie met de online marketeers. Die waren immers gewend dingen te doen “op basis van gevoel” of “omdat het in Google zo werkt”. Ingewikkelde datasets en rapportages werden zo in de la opgeborgen en de verhouding tussen de analisten en online marketeers bekoelde.

Hulde aan het snijvlak!

Inmiddels is het duidelijk dat de toekomst van online marketing een combinatie tussen mens en machine en menselijk handelen vs automatisering moet zijn. Er zal dus meer en meer worden verwacht van marketeers dat zij analytisch denkvermogen hebben, maar we mogen ook van onze analisten gaan verwachten dat zij commerciëler gaan denken. Er moeten meer mensen warm gaan lopen om de brug te slaan tussen data vergaring en interpretatie enerzijds en marketing en commercie anderzijds. Daar waar de kloof tussen business en IT is gedicht door de product owner, de webdevelopment manager en blockchain specialist, zo is eenzelfde ontwikkeling op het snijvlak van business en data heel hard nodig. Echter is deze beweging nog pril en nauwelijks zichtbaar. Of moeten we zeggen; tastbaar?

Want de vraag die natuurlijk speelt is, hoe we deze mensen noemen en waar hebben zij een plek binnen de bestaande organisatie? Moeten we hier apart mensen voor opleiden? Of zijn er marketeers met bovengemiddelde skills en interesse voor data die stiekem die eenhoorn al zijn? Of business analisten met bovengemiddelde skills en interesse in marketing?

Wat het antwoord ook zal zijn. Het laat niet lang op zich wachten want die kloof tussen data en marketing moet worden verkleind: Meer eenhoorns uit de bossen!!!!

Mis niets

Blijf met onze nieuwsbrief op de hoogte van onze nieuwe vacatures en online trending topics.

Schrijf je in

Deel dit artikel