vacature product specialist, e-health. den haag.

Als product specialist ben je verantwoordelijk voor onze (digitale) informatie verstrekking voor onze klanten en de zorg professionals. Daarbij staat de wens van onze klant centraal en draagt de toegankelijkheid, kwaliteit en klantbeleving ook bij aan betere zorg. Als product specialist volg je marktontwikkelingen, signaleert kansen en bedreigingen en speelt hier proactief op in en draagt bij aan de realisatie van rendementsdoelstellingen. Die vertaal je door naar ons digitale platform.

product specialist

Het platform wordt veelvuldig gebruikt, maar kan een flinke optimalisatieslag gebruiken. We zoeken dan ook een product specialist die vanuit het strategisch perspectief snapt wat er moet gebeuren op het gebied van marketing én ICT. Je werkt nauw samen met jouw online collega’s om dit te realiseren.

Jouw missie:

 • Kennisdeling en kennisontwikkeling zijn geborgd
 • Relevante kennis is beschikbaar voor en/of is gedeeld met relevante partijen.
 • Samenhang met beleid en innovatie gerealiseerd.
 • “New business” gegenereerd en activiteiten binnen het bestaande netwerk verder uitgebouwd.

Tevens ben je verantwoordelijk voor relatiemanagement en klanttevredenheid. Dat wil zeggen onze interne klanten en de zorg professionals. Als persoon sta je stevig in je schoenen en breng je pragmatiek in een traditionele organisatie in verandering. Er liggen heel veel mooie kansen om te innoveren en zelfs te commercialiseren. We zoeken dan ook iemand die die kansen ziet en er mee aan de slag gaat

opdracht

 • Vertalen van de behoefte van de klant naar nieuwe proposities en initiatieven.
 • Optimaliseren en doorontwikkelen van het platform.
 • Verantwoordelijk voor een segment-/product-/marktcombinatie om afzet- en omzetdoelstellingen te behalen en concurrentiepositie te verstevigen.
 • Inzicht hebben in de behoefte van de markt en eigen organisatie en vertalen van deze inzichten naar proposities en business cases (waaronder haalbaarheidsstudies).
 • Realisatie van markanalyses en identificatie van kansen en obstakels. Je adviseert op basis van het relatieve marktaandeel van producten/diensten, rendement, potentiële groei van de markt en noodzakelijke inzet (middelen, mensen, financiën).
 • Leads nalopen en creëren van nieuw leads/partnerships.
 • Productvoorstellen maken waarbij je verantwoordelijk bent voor de voorwaarden, de uitvoer begeleid en kwaliteit waarborgt.
 • Analyseren van klanttevredenheid bij zowel product lancering als in algemene zin.

omgeving

Je komt terecht in een e-health omgeving waar de digitale transformatie volop speelt. Dat betekent dat de organisatie als geheel in verandering is en je stakeholders hierin mee moet nemen. Dat landschap is soms complex, met de interne organisatie en externe zorg wereld, maar de drive om te veranderen is er zeker. Vanuit het online & ICT team zijn jullie bezig deze olievlek te spreiden en weten ze jullie al goed te vinden. Jij wordt echt gezien als markt expert van het informatie platform. Je bent zowel strategisch het aanspreekpunt als projectmatig.

voor deze vacature maken wij gebruik van een game based assessment

Bij BrandPit vieren we een omgeving waarin teamleden van alle verschillende achtergronden, leeftijden, geslachten of seksuele geaardheden zich even gewaardeerd voelen. Daarom zetten we ons in om een ​​wervingsproces vorm te geven dat iedereen gelijke kansen biedt. Lees hier meer over ons partnership met Equalture.