ux design: containerbegrip of breed specialisme?

Wanneer je een UX designer tegenkomt, of een vacature hiervoor, moet je vaak tussen de regels door lezen om duidelijk te krijgen waar je exact mee te maken hebt. Zo vult iedereen de rol voor zichzelf op een andere manier in en hangt het af van de visie van de organisatie wat wel en niet bij het takenpakket van de UX designer hoort. Maar hoe kunnen we hier nu chocola van maken?

de basiscomponenten van een ux designer

Op welke manier de UX designer in een organisatie ook wordt ingezet, we kunnen het erover eens zijn dat er een aantal aspecten aan de rol zitten die kaders scheppen. De UX designer weet wat het pad is wat de gebruiker online idealiter moet afleggen en stemt het design af op het bereiken van dit doel. De kwalitatieve en kwantitatieve research hiervoor is van cruciaal belang. Let op: het daadwerkelijke visual designen is pas de laatste stap in deze reis. Om het totaalplaatje duidelijk te krijgen, is het heel belangrijk dat de UX designer nauw samenwerkt met UI designers, data professionals, Customer Experience Experts en met Business Developers. Pas dan krijgt de UX designer het overzicht om tot een zo goed mogelijk design te komen.

waarom ‘ux design’ een containerbegrip is

Bij veel organisaties zijn begrippen als UX designer/consultant/strateeg en UI/visual designer fluïde en uitwisselbaar. De grenzen tussen de rollen zijn niet altijd even scherp afgekaderd en kunnen daardoor zorgen voor onduidelijkheid over de taken en verantwoordelijkheden die bij een persoon of afdeling liggen. Zo zal ook niet elke UX designer evenveel kennis hebben van UI en visual design, waardoor het voor de designer zelf ook niet altijd even duidelijk is wat wel en niet verwacht wordt. Zo kan het per opdrachtgever flink verschillen wat de werkzaamheden zijn, ondanks de kennis en expertise van de UX designers. Bij grotere organisaties zijn de kaders tussen de UX en UI designer vaak scherper, evenals die van Interaction designers of andere data professionals.

waarom ‘ux design’ geen containerbegrip, maar juist een breed specialisme is

De term ‘breed specialisme’ is een beetje een contradictio in terminis, maar bestrijkt daardoor juist dit ingewikkelde vakgebied. Het is zo breed en afhankelijk van interpretatie wat nu precies bedoeld wordt met UX design, dat het een overkoepelende term is voor vele, overlappende specialismen. Zo kan een UX designer zich hebben verdiept in bijvoorbeeld storytelling, typografie of art direction. Het ene sluit de rest niet uit, maar de focus ligt net op een ander punt. Voor kandidaten is het belangrijk om te weten wat je zelf het leukste vindt en waar je kracht zit; voor opdrachtgevers is het cruciaal om te weten waar je vraag zit en welke nu nog ontbrekende expertise het team compleet maakt.

het begint bij visie en strategie

Juist omdat de functietitel van UX designer zo breed is, is het des te belangrijker om de kaders te scheppen rondom deze functie. Stel jezelf de vraag: waarom heb ik een UX designer nodig? Wat valt er volgens jou onder deze term en hoe past deze rol binnen het bestaande team? Wat zijn de verantwoordelijkheden van de huidige leden van het team en waar ontbreekt het nu aan? Zomaar op zoek gaan naar een ‘UX designer’ heeft geen zin. Vertaal de rol naar duidelijke doelen en KPI’s en ga vanuit die visie op zoek naar de persoon die hier geschikt voor is. Misschien noemt deze persoon zichzelf niet eens een UX designer!

Dus, wat is het nou? Wel of geen containerbegrip? Wij denken dat het afhankelijk is van de persoon, zijn/haar expertise, de rol die gegeven of genomen wordt binnen een organisatie en de verantwoordelijkheden die erbij horen. Helaas: het antwoord is niet eenduidig, net als de functie van de UX designer.

Heb je zin om hierover te sparren? Neem vooral contact op met BrandPit om onze visie uit te horen en de jouwe uit de doeken te doen!

deel deze blog