sterkere positie voor werknemers in het digitale domein vergeleken met voor corona

Hoe gaat het met de positie van werknemers in het digitale domein? Zowel op het gebied van salaris als het takenpakket zijn ontwikkelingen zichtbaar. Resultaten uit ons benchmarkonderzoek in vergelijking met vlak voor de coronapandemie in 2020.

Uit ons benchmarkonderzoek voor digitale salarissen blijkt dat, geheel volgens verwachting, de salarissen over de gehele linie zijn gestegen. Werknemers hebben een sterkere positie gekregen in deze krappe arbeidsmarkt en dat is terug te zien in de beloning. De digitale transformatie is in volle gang bij veel bedrijven en dit wordt bevestigd door de grote vraag naar mensen binnen het digitale domein en de groei in online marketing en e-commerce rollen.

De benchmark is uitgevoerd onder professionals in het netwerk van BrandPit. De resultaten zijn vergeleken met de resultaten uit 2020, net voor de pandemie. Ons digitale netwerk bevindt zich in het zware medior- tot seniorsegment. Dat betekent dat de cijfers van deze benchmark ‘digital salarissen’ zich richten op de digitale professional in vaste dienst vanaf 5 jaar werkervaring binnen het digitale domein.

Financiële stap voor de meesten

Uit het onderzoek blijkt dat 57% van de respondenten een financiële stap heeft gemaakt bij hun huidige werkgever. In 2020 was dit nog 49%. Verreweg het grootste deel heeft een stap van 1% tot 5% gemaakt, gevolgd door een stap tussen de 5% tot 10%. Dit is een stuk hoger dan de gemiddelde groei van de CAO’s van 3%. Dit geeft aan dat de meeste werkgevers goed op de hoogte zijn van de huidige salarisontwikkelingen in de markt en salarisverhoging inzetten om hun professionals te behouden. Bonusregelingen met een persoonlijke, team- of organisatie-performancebonus worden steeds meer ingezet om werknemers te laten bijdragen en delen in het succes van de organisatie. Deze KPI is van 28% in 2020 naar 44% gestegen in 2022.

Meer brede online marketing en e-commerce rollen

In tegenstelling tot het eerder uitgevoerde benchmarkonderzoek voor freelancetarieven is een lichte stijging te zien bij vaste werknemers in brede online marketing (van 13% naar 18%) en bij e-commercerollen (van 27% naar 29%), terwijl bij de interim-professionals de specialismen binnen online marketing- en e-commerceopdrachten zijn gestegen. Een groot aantal bedrijven zit volop in de digitale transitie en dat verklaart de toenemende vraag naar zowel vaste als interimcapaciteit. De bredere digitale rollen zoals online marketing en e-commerce hebben sleutelposities in de organisatie en zijn vaak de trekkers van de transitie.

Menselijk en inhoudelijk aspect belangrijker

Het onderzoek laat zien dat er in 2022 minder vaak van baan wordt gewisseld dan in 2020. In 2020 was dit 37%, versus 23% dit jaar. Het menselijke en inhoudelijke aspect wordt steeds belangrijker om een rol interessant te houden. 68% van de professionals geeft aan dat het ‘coachen van collega’s’ de belangrijkste component is in hun functie, een stijging van 39% ten opzichte 2020. De componenten ‘P&L-verantwoordelijk’ komt op een tweede plek met 37% en ‘internationale verantwoordelijkheid’ op de derde plek met 33%. Een succesvol beleid met betrekking tot behoud en groei van huidige medewerkers wordt steeds belangrijker.

 

Dit artikel is origineel geplaatst op Emerce.

deel deze blog