relevantie van digital marketing voor het onderwijs

Er zijn nog maar een paar sectoren, die nog minimaal door digital zijn beïnvloed. Of sterker nog, gebruik maken van een vorm van digital media.

Tot nog maar kort geleden vertrouwde educatieve instellingen nog puur op hun wetenschappelijke achtergrond en basis en traditionele middelen om hun doelgroepen te bereiken. Maar verandering vindt ook in deze sector plaats. En inmiddels gebruikt elke onderwijsinstelling in meer of mindere mate digital. Echter gaat dit vaak niet verder dan een medium om bereik te vergroten.

Beseffen ze wel het overkoepelende belang van digitale media en digital marketing? En dan bedoelen we als meer dan een bron van lead generatie? Want los van leadgeneratie is digital ook van belang voor het grijpen van kansen op de meer midden en langere termijn.

Er zijn verschillende redenen waarom digital marketing een levensvatbare, efficiënte, betrouwbare, noodzakelijk en misschien wel de beste manier is om de meerderheid van de studentengemeenschap van vandaag de dag te bereiken. Hier zijn een aantal belangrijke redenen:

  • De doelgroep – mensen in de leeftijdsgroep 18 – 35 – besteden een groot deel van hun tijd online en meer specifiek op social media platforms, nieuws en andere algemene entertainment portals.
  • De doelgroep zoekt überhaupt al grotendeels online.
  • Digital media is kosten effectief en voorziet in de beste mogelijkheden om doelgroepen te targetten.
  • Display voorziet in de perfecte mogelijkheid om je merkherkenning te vergroten.
  • En tenslotte; het is zo ontzettend meetbaar dat het alle andere, meer traditionele, veelal offline middelen overtreft in de nauwkeurigheid waarop het doelstelling behaald.

We nemen je mee in de kansen die er ook voor de educatieve merken in het verschiet liggen!

merk gezondheid

Hoe is het gesteld met de houding en het gedrag ten opzichte van het merk?
Een merk heeft ook te maken gekregen met tegenstand of zelfs regelrechte vijandigheid. Vaak is dit het werk van een groep studenten die gefrustreerd is of misschien zelfs een concurrent die imago de oorlog verklaard.

Een gedegen cross channel PR strategie aangevuld met inzicht in wie wat over je merkt zegt is geen overbodige luxe!  Maar hoe hou je dat bij? Het antwoord op veel van dit soort vragen binnen het onderwijs komt neer op Online Reputatie Management (ORM). Een mechanisme wat je helpt om de buzz rondom je merk te analyseren en te kunnen lokaliseren.

marketing optimization

Geïntegreerde marketing is aan de orde van de dag in vele toonaangevende sectoren. Digital marketing touch-points zoals mobiel werken als een uitstekende brug voor de kloof tussen offline en online marketing. Dit is een geweldige kans voor merken om engagement van offline naar online uit te breiden en daarmee de  duur van betrokkenheid te verlengen.

content marketing

Content marketing gaat om het genereren van buzz rondom je merk. Digital marketing en de relevantie ervan voor de onderwijs sector, komt het meest tot uitdrukking met content marketing. En hoewel het  genereren van content één is, is het verspreiden ervan echt een heel ander hoofdstuk. Digital marketing via social media, blogs, nieuws en andere meer informele sites, biedt de kans voor merken om de content te verspreiden en voorheen onbereikbare doelgroepen nu wel te bereiken. De content die je maakt en verspreidt heeft meer waarde naarmate de relevantie en daarmee levensduur op het internet toeneemt. Cross channel, cross touch point!

merk bereik

Digital marketing biedt merken de mogelijkheid om gericht bereik te vergroten. Het bereik van de content via het medium waarop jouw doelgroep zoekt naar informatie, bepaalt het belang van het medium. Het is dan ook geen overbodige luxe een uitgekiend mediaplan op te stellen, gebaseerd op doelgroepen, search termen en traffic resultaten.

lead nurturing

Marketeers kunnen uren en dagen besteden aan het binnenhalen van leads. Gezien het feit dat onderwijs veel overwegingen met zich meebrengt en doorgaans als een grote beslissing wordt gezien, zal er tijd worden vrijgemaakt en een veelheid aan bronnen worden geraadpleegd voordat er daadwerkelijk geconverteerd wordt.

Als onderwijs instelling is zogenaamde lead nurturing daarom geen overbodige luxe en zal het veel tijd en aandacht vergen. Je zal er voor moeten zorgen dat content continu op de juiste momenten beschikbaar is om zo je merk constant top of mind te houden tijdens het besluitvormingsproces. Jij bent daar als de “call” gemaakt wordt.

web analytics

Al die marketing inspanningen hebben geen zin als je geen inzicht en overzicht hebt in wat het doet voor je campagne performance en doelgroep gedrag.

Stel je voor dat je via je website een aantal case studies hebt gepubliceerd die door studenten is samengesteld naar aanleiding van een bezoek aan een aantal bedrijven. Dan wil je toch weten wie wat heeft bekeken, welke case study het meest populair is etc? Met behulp van analytics kan je deze inzichten en anderen makkelijk verkrijgen en bijhouden zodat je volgende campagnes hierop kan aanpassen of optimaliseren. Met minder ga je zo steeds meer bereiken.

Digital media is binnen educatieve instellingen the new kid in town. Degene die het omarmen zullen voorloper zijn en voorsprong behalen. Niet alleen in de effectiviteit op bereik, maar ook omdat het een innovatie claim legt op hun merk. En het verwelkomen van nieuwe technologieën is zeer relevant voor de doorgaans zeer savvy doelgroep van het onderwijs. Why wait?

deel deze blog