a new era in digital product management

Digital Product Management is vanaf de start een van BrandPits belangrijkste speerpunten. Als we iets hebben zien evolueren is het wel dit domein. En zo ook de laatste jaren. Digital Product is inmiddels integraal onderdeel van de overall business strategie. We zien in praktisch iedere branche dat Product geen los kanaal of aparte silo meer is, maar de hele organisatie raakt. Organisaties begrijpen eindelijk hoe belangrijk het is om de focus te hebben op digital product en hoe dit bijdraagt in het geheel en daar zijn wij maar al te blij mee. Eén van de grote uitdagingen is vaak de juiste inrichting van Digital Product binnen de organisatie. De verschillen zijn groot en lang niet altijd optimaal.

plek van product binnen de organisatie is doorslaggevend voor succes

Kijk alleen al naar de benaming van digital product functies. De titel Product Manager en Product Owner worden gebruikt voor hele uiteenlopende functies en zijn verre van eenduidig. Zo komen er zelfs binnen één organisatie grote verschillen voor terwijl het om eenzelfde functie gaat. Deze worden vaak veroorzaakt door een verschil in maturity level of een verkeerde ophanging in de organisatie en niet, zoals je wellicht verwacht, door verschillen in inhoud, context of scope. Helaas komen we nog steeds regelmatig Product Owners tegen die eigenlijk verkapt Project Manager zijn. Of wordt er toch hoofdzakelijk nog top-down besloten wat op de roadmap staat in plaats van op basis van de behoeftes van de gebruikers, data inzichten en input vanuit de product teams. Allemaal zaken die binnen het ownership van de Product Owner vallen.

frustraties door remmende werking

Organisaties willen graag controle, ook over productontwikkeling en innovaties. Zeker als er flinke investeringen worden gedaan. Er wordt dan output gestuurd in plaats van outcome. In dit soort situaties zien we regelmatig dat digital product professionals niet naar hun volle potentie kunnen acteren. De juiste mensen worden wel binnengehaald, maar ze krijgen niet de ruimte, mandaat of worden geremd door de achterlopende omgeving en kan dat frustreren.
Ondanks de implementatie van de agile werkwijze is er vaak ook nog geen goede brug tussen de verschillende (product) teams. Met als gevolg dat waardevolle learnings binnen een team, los van de roadmap, verloren gaan. De focus zit op het opleveren van features in plaats van op zaken die echt waarde voor de klant toevoegen.

Het belang snappen van digital product garandeert dus nog niet het optimaal gebruik hiervan. De juiste inrichting en ophanging en echt uitgaan van de klant ontbreken nog te vaak.

digital en tech in de board, logisch toch?

Ervan uitgaande dat Product Development een integraal en cruciaal onderdeel is van je business strategie, dan is het een no-brainer dat dit op c-level verankerd moet worden. Op die manier zorg je voor de juiste positionering, structuur, kennis en draagvlak om je adaptability te verhogen als organisatie. Als je Digital & Tech onderdeel maakt van het C-level team, zet je de klant echt centraal en ben je in staat continu snelle strategische keuzes maken die nodig zijn om voorop te blijven lopen of je positie te behouden.

daadkracht en snelheid

Organisaties waarbij Product al een stevige en centrale rol heeft zien we o.a. in tech en e-commere, maar ook binnen organisaties met een groot servicecomponent zoals finance. Hier spelen hele andere uitdagingen. Met veelal wel de juiste mensen aan boord, ontbreekt het aan daadkracht en snelheid in de rest van de organisatie. Product professionals willen graag snel impact maken, maar lopen tegen allerlei muren om het voor elkaar te krijgen. Zo kan er bijvoorbeeld onduidelijkheid zijn over verantwoordelijkheden of heerst er angst om het anders te doen en los te laten. Ook kan blijken dat de rol in de praktijk meer een adviesrol is dan productmanager waardoor men niet naar potentie kan acteren.

start bij de basis

Zeker voor organisaties die geen technische oorsprong hebben, denk hierbij aan grote B2B industrieën zoals metaal, maar ook aan retail. Dit zijn vaak merken die doorgegroeid zijn vanuit de fysieke winkel en omnichannel kanalen naar meer digital. Hier liggen de kansen in het product domein voor het oprapen. Het begint bij begrijpen wat je nodig hebt. Het is raadzaam om expertise in te huren en uit te zoeken waar je staat als organisatie en waar je naartoe wilt. Formuleer een stevige strategie en pas hier de organisatiestructuur, middelen, processen en het talent op aan. Alleen een product professional binnen halen is niet genoeg. Dit domein moet echt doorvloeien in alle lagen van de organisatie om het tot een succes te brengen, een digitale transformatie. Door middel van interne trainingen kun je een nieuwe mindset creëren en verhoog je de interne adaptatie. Het zijn vaak de simpele dingen die groots effect hebben. Zoals het tonen van een customer journey aan medewerkers die er nog nooit van hebben gehoord.

Wil je sparren over de inrichting en de rollen van het Product Domein binnen jouw organisatie? Neem dan contact op met Kiki: kiki@brandpit.nl

Heb je hulp nodig met de basis en weet je niet waar te beginnen? Kijk dan eens wat BrandPit’s zusje The Purple People voor je kan betekenen: www.thepurplepeople.nl

deel deze blog