wie is jouw ideale product owner?

Werk je al met Scrum? Zo niet, lees je dan goed in over de mogelijkheden en bepaal in hoeverre deze methodiek van toegevoegde waarde is voor jouw organisatie. Werk je al wel met Scrum, vestig even aandacht op je product owner. Deze persoon houdt de backlog bij waardoor je aanpassingen in het project altijd kan verantwoorden. Daarnaast is hij sterk in stakeholdermanagement waardoor iedereen weet waar hij aan toe is. Maar het invullen van deze rol gaat verder dan dat. Wij lichten toe.

het kiezen van de product owner

Hoe wijs je iemand aan als product owner? Simpel gezegd zijn er twee opties:

 • Het eindproduct is iets wat extern verkocht gaat worden. De ideale product owner is degene die verantwoordelijk is voor de verkoopresultaten van het product.
 • Het eindproduct is iets wat interne verbeteringen brengt. In dit geval is degene die eindverantwoordelijk is voor de afdeling waar de verbetering doorgevoerd wordt de beste kandidaat voor product owner.

Maar om naast alle dagelijkse taken ook nog een dergelijke rol op zich te nemen is vaak onbegonnen werk. Daarom zijn er drie manieren om deze rol in te kleden:

 1. De eindverantwoordelijke van het resultaat is de product owner.
 2. De eindverantwoordelijke delegeert de rol van product owner naar een andere persoon binnen de business. Voorwaarde hierbij is dat deze persoon voldoet aan onderstaande eisen.
 3. Er zijn Business Analisten aan de development-kant en geen product owner. Degene die onderstaande kenmerken het meeste in zich heeft, zal de leidende rol op zich nemen.

7 kenmerken

Een product owner heeft een helicopterview en weet precies hoe projecten gemanaged moeten worden. Maar er zijn een aantal kenmerken te onderscheiden die een product owner per definitie zo waardevol maakt.

 1. Hij levert toegevoegde waarde voor de eindgebruiker zonder dat deze daarom hoeft te vragen. Door de klant goed te kennen en te weten waar hij waarde aan hecht, kijkt de product owner verder dan de opgestelde eisen. Het implementeren van nieuwe toepassingen die de klant verder helpen is hier een goed voorbeeld van.
 2. Hij gebruikt user stories om de klant en zijn behoefte beter te begrijpen. Hij kan zich goed verplaatsen in de klanten en welke functionaliteiten zij handig zouden vinden.
 3. De product owner moet ook goed kunnen delegeren. Het is onmogelijk om expert te zijn op elk vlak van het project, dus verzamelt hij een klein team om zich heen. Pas op dat dit geen apart Scrum-team wordt, want dan beweeg je juist van het doel af.
 4. Het is niet voldoende om de lijst met requirements te geven aan de developers en vervolgens verwachten dat zij het tot op de letter nauwkeurig uitvoeren. De product owner is onderdeel van het team, dus mengt hij zich ook in de ontwikkeling van het product. Kennis van technische zaken is hierbij van belang.
 5. Het is ook van vitaal belang dat de product owner mensen bij elkaar brengt die, zonder tussenkomst van anderen, zaken kunnen afstemmen. Wanneer in die overleggen veranderingen in het beoogde eindproduct worden besproken, moet de product owner hier weer bij betrokken worden. Anders kunnen zij het prima zelf af.
 6. Conflicten zijn altijd een onderdeel van het project aangezien stakeholders hun eigen belangen hebben. Daarom is het belangrijk dat de product owner deze in goede banen kan leiden. Hoe kan je op de meest positieve manier iedereen tevreden krijgen?
 7. Soms lukt het niet om conflicten op te lossen met mediation, maar dan is er altijd de mogelijkheid om te escaleren. De product owner weet exact wanneer er geëscaleerd moet worden en naar wie en houdt de communicatie altijd open. Door conflicten snel en naar tevredenheid op te lossen, wordt het project minimaal in gevaar gebracht.

hoe een product owner succesvol wordt

Wanneer de product owner is aangewezen volgens bovenstaande richtlijnen, is het belangrijk om niet alleen de taken goed inzichtelijk te maken, maar ook om de randzaken op orde te hebben. Denk daarbij aan een gedegen voorbereiding. De product owner moet goed weten wanneer bepaalde deadlines gehaald moeten worden zodat deze ingepland kan worden. Daarnaast is het belangrijk om de scope van het project inzichtelijk te houden. Vaak zijn er vele mogelijkheden voor het eindproduct, maar zijn niet alle features van vitaal belang. De focus moet scherp blijven en de zin moet van de onzin gescheiden worden. De product owner moet ook alle mandaten krijgen om beslissingen te nemen. Wanneer bij elke keuze overlegd moet worden met meerdere stakeholders, loopt het project vertraging op.

In een Scrum-team is iedereen gelijk, dus de product owner is niet de manager of projectleider. Iedereen heeft evenveel instemming in beslissingen, dus het is niet zijn taak om kwaliteit in te leveren om deadlines te halen. Misschien wel de belangrijkste taak van de product owner is om beschikbaar te zijn. Dit is een fulltime rol en de andere teamleden zijn afhankelijk van zijn input. Wanneer een teamlid een vraag heeft, moet deze snel geadresseerd kunnen worden om de deadlines te kunnen halen.

het bepalen van jouw product owner?

Het aanwijzen van een product owner voor een groot project is geen taak die licht opgevat moet worden. Deze persoon moet vooral heel goed inzicht hebben in het te bereiken doel en continu op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen. Ook wanneer het opgeleverde product al is gelanceerd, blijft de product owner aanwezig, misschien in een andere vorm. Vaak wordt een product owner ook extern aangewezen omdat er binnen de organisatie niemand beschikbaar is voor een dergelijke zware rol.

BrandPit kent de professionals die de kennis en ervaring hebben om als product owner te kunnen optreden binnen een Scrum-team. Maak een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking om de mogelijkheden te bespreken.

deel deze blog