het ‘digitale transformatie-gen’ in je bedrijfs-dna: het is ‘up or out’

3 punten van aandacht bij het opbouwen van de in-house transformation capability

Danne de Vries, oprichter en CEO van BrandPit, ziet wat er bij bedrijven speelt. Zoals de noodzaak om ‘digital transformation’ in je bedrijfs-DNA te verankeren. En hoe vaak de overgang naar deze nieuwe identiteit wordt onderschat, weggewuifd of enthousiast in de eigen valkuilen wordt gelopen. Is het die strijd wel waard? En wat zijn de aandachtspunten bij het succesvol opbouwen van de in-house digital transformation capability?

transformation capability – wat is dat eigenlijk?

Bij de meeste digitale organisaties ligt actueel blijven inmiddels wel verankerd in het streven van IT, digital en marketingonderdelen. Maar is dat genoeg? Het speelveld is genadeloos: relevant en aantrekkelijk blijven voor klanten én technisch bijbenen in een steeds sneller veranderend speelveld met stevige concurrentie is een hele opgave. Met geen enkele garantie voor straks.

Wil je werkelijk future-proof zijn, dan moet je niet innovatief doen, maar zijn. Tot in de kern, op alle lagen van de organisatie. BrandPit founder Danne de Vries noemt dit vermogen om continu te kunnen aanpassen, aanscherpen en ter discussie stellen van de status quo de transformation capability van organisaties. Georganiseerd, constructief en embedded in alle lagen van de organisatie. Drie redenen waarom je in de huidige tech-gedreven digitale economie niet zonder kunt.

1. denken in rollen of functies is niet genoeg

Het bouwen en laten ‘wortelen’ van de transformation capability betekent een organisatie-brede cultuuromslag. Als je het zo bekijkt, is het logisch dat iemand aannemen die dit gaat coördineren niet voldoende is. Zoiets fundamenteels vereist veel meer, te beginnen met een groter plan. De invulling ervan komt later. “Wat je vooral eerst wilt, is grondig vaststellen dat jouw bedrijf dit wil en zo ja, wat er nodig is om dit mogelijk te maken,” zegt Danne.

“Welke vorm dit uiteindelijk aanneemt, verschilt per branche, per organisatie. Daarom denken wij eerst in capability, niet meteen in rollen of functies. Dan kom je los van projectmatig denken over die omslag.”

“De arbeidsmarkt is hier klaar voor, nu de organisaties nog”

De professionals die binnen de digitale economie zijn opgevoed verlangen naar een podium. Ze willen impact maken en varen goed op ‘een opdracht’ of liever ‘een missie’. En zonder meteen te vervallen in het dagelijks scherpstellen van een purpose, zijn zij wel degene die met “we doen het altijd al zo” geen genoegen nemen. Maak ze bewust van hun aandeel in het grotere geheel. Daarmee haal je het online marketing en e-commerce talent in huis dat bereid is constant het beste uit zichzelf te halen voor het hogere doel.

2. transformation capability; weerstand de baas

Het integreren van deze transformation capability vereist veel: invloed op alle lagen, flexibiliteit, schaalbaarheid en autonomie. Vertrouwen is dus essentieel. Want je kunt rekenen op weerstand en valkuilen. Danne: “Iets organisatie-breed doorvoeren is vaak lastig; de organisatie van binnenuit laten veranderen betekent een nieuwe zienswijze, nieuwe patronen, een nieuwe mindset. Terwijl je er altijd maar één had: de oude.”

“Nog te vaak zie je dat de weerstand van binnenuit het toch wint van het hogere doel.”

“Zonder grondige aanpak zie je dat het belang van digital innovation toch weer buigt voor bijvoorbeeld een klassiek HR-model”. Waar stevige patronen, structuren én karakters de dingen liever bij het oude houden. Of waar hooguit uitzonderingen worden toegestaan. Zo worden valkuilen showstoppers voor elke veelbelovende innovatie. Met een in-house transformation capability sta je veel sterker en kun je interne weerstand het zetje in de nieuwe richting geven. Je gaat samen, of helemaal niet.

3. podium voor de mens

Danne noemt HR dan ook niet toevallig. Want vooral bij Human Resources kan de tegenstand fors zijn, leert de praktijk. “De rol die deze afdeling idealiter moet gaan vervullen betekent een enorme overgang. Toch ziet zij HR allesbehalve als het lastige jongetje van de klas. “De potentie van HR wordt chronisch onderschat. Juist deze professionals kunnen aan de basis staan van dat ‘verander-gen’.”

“Naarmate de hoeveelheid technologie toeneemt, des te belangrijker de invloed van mensen zal worden in het onderscheidend vermogen van organisaties.”

HR moet het liefst als eerste de digital transformation doormaken. Af van de klassieke, operationele taken, en hooguit als service liaison fungeren met de uitvoering. Op die manier krijgen zij de ruimte om een podium te pakken, een centrale plaats in de bouw en uitrol van de transformation capability te claimen en een duurzame basis te vormen voor digital transformation. Zij weten immers wie in welke fase nodig is, waar de samenstelling van teams aan moet voldoen. Zij zijn de aanjagers, regisseurs van de waarde die mensen toevoegen.

“HR speelt een cruciale rol in het creëren en duurzaam uitrollen van de transformation capability”

Al met al ziet Danne dat het hebben van de transformation capability organisaties en haar mensen slag krachtiger maakt. Het stelt hen in staat om interne en externe machten het hoofd te bieden. Als je je vervolgens bedenkt dat het hebben van slagkracht per definitie innovatie power versterkt, we de conclusie durven trekken dat de mate waarin het ‘transformatie-gen’ in je bedrijfs-DNA verankert zit, bepaalt of je ‘up or out’ gaat!

deel deze blog