e-commerce en globalisering: vallen de grenzen weg?

Nu al een tijd duidelijk is dat online shoppen alleen maar groeit ten opzichte van het traditionele ‘naar de winkel gaan’, kijken veel Ecommerce aanbieders ook naar de uitbreiding van hun diensten naar het buitenland. In dat geval zijn er natuurlijk wat standaardzaken waar rekening mee gehouden moet worden. Zo moet de website en de aangeboden producten in verschillende talen zichtbaar zijn, verzending moet goed geregeld zijn (en de prijzen daarvan moeten vooraf duidelijk kenbaar gemaakt worden aan de klant) en alle juridische zaken moeten goed onderzocht en afgekaderd zijn. Maar zelfs wanneer alles hiervoor in werking is gesteld, is internationaal succes niet gegarandeerd. Daar zijn namelijk weer een aantal aanvullende voorwaarden voor.

organisatorisch

De echte winnaars van de E-commerce globalisering zullen de organisaties zijn die inzien dat het betreden van een nieuwe markt inzichten in de lokale werkingen nodig heeft. Deze inzichten worden bereikbaar lokaal ingewonnen data. Deze kwantitatieve klantinzichten, gecombineerd met kennis van de lokale markt, onthullen waarom de klanten de dingen doen die ze doen en daar kan op ingespeeld worden. Afhankelijk van de volwassenheid en grootte van de organisatie, kunnen er lokale teams aangesteld worden die precies weten hoe de producten aan de man gebracht kunnen worden.

geen standaardoplossing

Houd er rekening mee dat er geen standaardoplossing is voor Ecommerce globalisering. Wanneer men te snel in een nieuwe markt duikt, zonder bijvoorbeeld het voorgaande punt in acht te nemen, kan deze poging zeker falen. Daarom kopen veel grotere bedrijven ook kleinere, lokale spelers op in een markt die ze graag willen betreden (zie de groei van Alibaba in niet-Chinese markten). Maar zelfs met deze aanwezigheid moet lokaal denken de sleutel zijn tot globaal succes. En hier is een bedrijfscultuur voor nodig die landsgrenzen doet vervagen en lokale vereisten serieus neemt. En dat kan men het makkelijkst doen door lokale teams aan te stellen.

focus

Succes zal in eerste instantie alleen bereikbaar zijn wanneer je niet probeert om alle segmenten in de nieuwe markt te bedienen. Focus daarom op de meest winstgevende doelgroep(en) om de eerste bekendheid te vergaren. Verzet je tegen de neiging om de brede focus die je hebt in je eigen, bekende land mee te nemen en onderzoek goed waar de winst echt te behalen valt. Je zal je omzet en winst zien groeien en je doelgroep zal je merk hoger gaan waarderen.

verwachtingsmanagement

Vooral het online shoppen op mobiele apparaten neemt een enorme vlucht in alle werelddelen, maar ook hier kleven weer specifieke, lokale zienswijzen aan. Wanneer gevraagd werd om welke reden een aankoop op een mobiel apparaat uiteindelijk niet werd afgerond, waren er grote verschillen te zien per land. Zo gaven Japanners aan dat ze het scherm te klein vonden om het aankoopproces goed te kunnen doorlopen terwijl Britten juist de beveiliging van de betalingen niet vertrouwden. Speel hier dus slim op in en probeer deze lokale angsten zo veel mogelijk weg te nemen door goed design. Wellicht ten overvloede: 1 responsive design voor alle markten is dus niet voldoende.

Wanneer deze zaken niet serieus worden behandeld, loop je de kans om in je E-Commerce globalisering voorbijgestreefd te worden door een kleinere, lokale speler die bovenstaande onderwerpen al in zijn eigen DNA heeft zitten. Sterker nog, in opkomende economieën als Zuidoost-Azië, het Midden-Oosten en Noord-Afrika groeien de uitgaven in de E-Commerce jaarlijks sterker dan in Europa en Noord Amerika. Dit kan erop wijzen dat de markt in de westerse sectoren verzadigd begint te raken, terwijl er nog genoeg mogelijkheden zijn in deze nieuwe markten. En om in deze gebieden voet aan de grond te krijgen, is een goed begrip van de lokale markt een absolute must omdat deze radicaal kan verschillen van de onze.

Heb jij al een succesvolle transitie gemaakt naar een buitenlandse markt? En was de kennis van de lokale markt cruciaal voor het slagen van je project? Wij horen graag hoe je dit voor elkaar hebt gekregen, zodat anderen er lering uit kunnen trekken!

deel deze blog