zonder visie bij digital transformation red je het niet

Als headhunter boutique ziet BrandPit wat er bij digital transformation speelt. In dit – meestal ingrijpende – proces mist Danne de Vries, co-founder van Brandpit, vaak een scherpe visie. Dat begint bij uitgesproken leiderschap.

Danne: “Digitalisering betekent dat organisaties tot in de kern veranderen; traditioneel leiderschap staat dan al snel buitenspel. Het speelveld verandert, je mensen máken of kraken je tools en processen, in plaats van andersom.”

Een shift van ‘harde’ naar ‘softe’ leiderschaps-skills is dan hard nodig. Een bredere blik baant de weg voor flexibiliteit, talent, authenticiteit; voor denken in opdrachten, in plaats van profielen. Kijk bij mensen óók bij het aannemen om wat hen buiten hun werk beweegt. Want collega’s met een brede interesse en verschillende ambities slaan bruggen met andere groepen of vakgebieden. Onmisbaar bij digital transformation, zeker waar silo’s afgebroken moeten worden. Leiderschap met deze open blik koestert en stimuleert dit.

“Open-blik leiderschap ziet HR als de olie die een transitie vlekkeloos laat verlopen”

Dit ‘bottom-up’ denken moet bij HR vaak nog voet aan wal krijgen, signaleert Danne. Veel HR-afdelingen worstelen met transformatie, die vaak vanuit andere afdelingen wordt geïnitieerd. “Terwijl het ‘van binnenuit veranderen’ juist bij HR vandaan moet komen. Wordt HR niet tijdig en intensief aangehaakt, dan gaat het met digital transformation heel erg scheef. Leiderschap met een uitgesproken visie op digitalisering ziet HR als de olie die de transitie vlekkeloos laat verlopen. Je ziet hoe leiders organisaties dan op een niet-hiërarchische manier kunnen meenemen”.

Mail Danne voor een gratis quickscan om te kijken waar de behoefte van jouw organisatie op dit moment ligt in dit proces –

Snelle digitale ontwikkelingen, stevige e-concurrentie en nieuw terrein maakt veel organisaties bovendien kwetsbaar voor een flinke vorm van FOMO. Zonder uitgesproken leiderschap storten veel organisaties zich op tools en processen. Danne: “De ene tool na de andere wordt gekocht, of het hele bedrijf moet ineens agile werken, maar de visie ontbreekt. “Dan moet er nu een chatbot komen, maar blijkt die niet snel in te zetten, of werkt het maar half. Boze klanten. En alle schade van dien.”

Een scherpe visie, die keuzes helpt maken, kan dit voorkomen. Bij organisaties die vanuit de kern digitaal transformerend willen worden hangt dus – ogenschijnlijk paradoxaal – alles af van uitgesproken leiderschap. Erkennen dat je organisatie dit soort blind spots heeft, is het begin. Dan komt er ruimte voor wie en wat er wel is, waar je heen wil, waar de kansen liggen.

“Alles wat uit mensen zelf komt is vele malen sterker dan wat ze wordt opgelegd”

Brandpit begeleidt dit proces. Dat verloopt steeds weer anders. Geen bedrijf verandert op dezelfde wijze: one size fits nobody. BrandPit ziet dat de klant vaak heel veel behoefte heeft aan sparring en advies. “We leveren daarbij niet altijd wat je vraagt, maar wel wat je nodig hebt.” Dat kan pijnlijk zijn, maar werkt bevrijdend.

“We leveren niet altijd wat je vraagt, maar wel wat je nodig hebt.”

Om te weten hoe organisaties scoren op capabilities en leiderschap in digitalisering, hanteert BrandPit het model Leading Digital*. Dit verdeelt organisaties grofweg in beginners, in bedrijven die veranderingsgezind zijn maar waar leiderschap (wat) ontbreekt – of andersom, en als vierde groep de Digital Masters. De Bol.coms, de Amazons, de Picnics van onze tijd. Spelers die alles goed voor elkaar lijken te hebben. Danne: “De uitdaging zit erin je plek te blijven bepalen. De ontwikkelingen gaan razendsnel in deze digital economy, je kunt ineens in een ander kwadrant zitten.

Benieuwd waar jouw organisatie in dit model staat? Of wat jouw organisatie nodig heeft om succesvol te transformeren, niet alleen te werven? Kom langs voor een kop koffie plus een gratis quick scan.

deel deze blog