digital project manager? wat houdt dat in?

Als manager van een digitaal project heb je veel zaken in de gaten te houden, maar hoe zorg je ervoor dat je altijd het overzicht bewaart? Heb je een whiteboard hangen waar je dagelijks de voortgang op bijhoudt? Post-its die verschuiven wanneer er een stadium compleet is? Beitel je hiërogliefen in een stuk steen? Allemaal zijn het achterhaalde methoden om je project te managen: digital project management is the way to go!

ben jij een digital project manager?

Wanneer mag je jezelf een digital project manager noemen? Het is niet genoeg om alle documenten op een gedeelde schijf te plaatsen. Zeker niet wanneer ook de cloud beschikbaar is. Met de cloud is in ieder geval duidelijk wat de actuele stand van het project is. Belangrijke data kan door alle stakeholders worden ingezien en iedereen weet wat er moet gebeuren om naar het volgende stadium van het project te kunnen gaan.

Daarnaast kunnen mensen ook makkelijk inzicht krijgen in wat er wordt verwacht van hen en van anderen. Wanneer iemand onverwachts uitvalt, is alle informatie voorhanden om de zaken snel over te dragen. En misschien wel het belangrijkste: er is slechts 1 centraal punt met alle informatie. Geen verschillen in versiebeheer en onduidelijkheden in verantwoordelijkheden, alles is transparant. Zo werk je veel efficiënter met je projectteam en kan je je beter focussen op jouw eigen verantwoordelijkheden als digital project manager in plaats van kleuterjuf te hoeven spelen.

kenmerken van een digital project manager

Een goede digital project manager heeft in ieder geval deze kenmerken:

 1. Je volgt een bepaalde projectmethodologie. Of dat nu PRINCE2 of Agile is, maakt niet uit. Als er maar een gedachte achter zit en de rest van je projectteam duidelijk weet wat de fasen en verantwoordelijkheden zijn binnen deze methodologie.
 2. Je moet goed kunnen communiceren met zowel je technische mensen als met senior management. In een rol als digital project manager is het belangrijk dat iedereen dezelfde taal spreekt, ongeacht het niveau waar diegene zich op bevindt. Het is dus jouw taak om zaken continu begrijpelijk en inzichtelijk te houden voor alle betrokkenen.
 3. Je moet in staat zijn om de strategie te maken of richting aan te kunnen geven. Je team kijkt naar jou als het gaat om strategische keuzes, dus maak ook de beslissingen wanneer deze nodig zijn en betrek mensen bij het vormgeven van de richting.
 4. Het is je taak om je projectteam te managen en om kosten op een zo goed mogelijke manier te alloceren. Uiteraard is het de bedoeling dat je project geld gaat opleveren of kosten omlaag brengt.
 5. Omdat je continu aan het schipperen bent tussen stakeholders, moet je ook heel sterk zijn in het verantwoorden van je project. Zeker wanneer hier veel geld in omgaat, zal er op een bepaald moment vragen ontstaan over de ROI van het project. Daarom is het belangrijk om altijd de actuele stand van zaken paraat te hebben, zodat je inhoudelijk op twijfels kunt reageren.
 6. Kennis van Google Analytics is een zeer belangrijk onderdeel in het monitoren wanneer je een digital project leidt. Met behulp van Google Analytics kan je goed verbeteringen zien en dus wat je project uiteindelijk oplevert. Het kunnen interpreteren van de data is een belangrijke vaardigheid, net als het overbrengen van deze conclusies aan alle stakeholders.
 7. Je houdt altijd je oog op het doel. De klant heeft een wens uitgesproken en jouw projectteam gaat voldoen aan deze vraag. Houd voortdurend in de gaten of bepaalde zaken wel thuishoren in het uiteindelijke doel of dat het weinig bijdraagt aan het beoogde doel.

kwaliteiten van een digital project manager

Waar bovenstaande zaken zich vooral richten op meetbare zaken die makkelijk afgevinkt kunnen worden in een vacaturetekst, kunnen er ook nog een aantal eigenschappen worden onderscheiden die niet aan te leren zijn. Deze persoonlijke eigenschappen of karaktertrekken zijn van cruciaal belang wanneer jij een digital project manager wilt aanstellen. Hij of zij moet:

 • houden van problemen oplossen. Het hele project draait om een probleem dat opgelost moet worden en binnen het project komen altijd nieuwe problemen aan het licht. Het is zijn taak om deze zo snel mogelijk het hoofd te bieden zonder het uiteindelijke doel uit het zicht te verliezen.
 • het leuk vinden om een groot en complex project op te delen in kleine, hapklare brokken die aan mensen toegewezen kunnen worden. Hiervoor is het belangrijk om alle aspecten van het project te kunnen overzien en mensen op een goede manier te motiveren om de hun toebedeelde taak naar tevredenheid te laten uitvoeren.
 • bereid zijn om continu te leren. Bij elk project zal hij geconfronteerd worden met een nieuwe technologie, methode of werkwijze waar altijd een lering uit te trekken valt. Je digital project manager moet een open blik hebben en goed onderzoeken hoe deze nieuwe dingen het project verder kunnen helpen. Krampachtig vasthouden aan bestaande kennis is niet altijd de meest effectieve manier om een project te managen.
 • zeer sociaal onderlegd zijn en het leuk vinden om relaties op te bouwen. Door de rol als digital project manager heeft hij altijd vele stakeholders tevreden te houden. Belangrijk hierbij is om goed te luisteren naar hun wensen, eisen en twijfels zodat hij hier adequaat op kan reageren. Het is zijn taak om iedereen op de hoogte te houden van de voortgang en te betrekken bij het project.
 • goed om kunnen gaan met veranderingen. Hoe mooi het initiële plan ook is, er gaan veranderingen in komen. Deadlines gaan verschuiven, bepaalde functionaliteiten kunnen niet toegevoegd worden en eisen veranderen gedurende het traject. Het is niet de oplossing om halsstarrig vast te blijven houden aan een verouderd projectplan, dus een flexibele houding is cruciaal.
 • ervan houden om van deadline tot deadline te werken. Met duidelijke doelen voor ogen, wordt het makkelijker om fasen van een project in te delen en af te ronden.

heb jij een digital project manager nodig?

Sta je op het punt om te starten met een digitaal project en heb je niet de mensen in huis die dit kunnen managen? Wil je dit project op de meest efficiënte en effectieve manier vormgeven door in de cloud te werken, maar heb je daar nog weinig ervaring mee? BrandPit helpt je graag. Door onze uitgebreide kennis van digital, innovatie en haar professionals, kennen wij de mensen die jouw project perfect kunnen vormgeven. Maak eens een afspraak dan maken we kennis. En bekijken we welke mogelijkheden er zijn. Tot snel?

deel deze blog