de wereld bestaat uit product owners

De functieomschrijving ‘product owner’ is vooral sinds 2014 enorm gestegen aan populariteit. Steeds meer organisaties hebben in de afgelopen jaren het agile werken omarmd en een centrale rol hierin is de product owner. Maar omdat veel mensen verantwoordelijk zijn voor een bepaald eindproduct of werken aan een specifieke functionaliteit, noemen zij zichzelf ook vaak product owner. In onze optiek is dat onterecht.

wat doet een echte product owner?

Vanuit de Agile manier van werken is de product owner degene die de taken en prioriteiten van een team bewaakt om zo op een gestructureerde manier naar het eindproduct toe te werken. Belangrijk hierbij is dat de eindklant geholpen moet zijn met het product, maar dat ook stakeholders zich kunnen vinden in het doel wat het product uiteindelijk dient. De product owner zal zich flexibel moeten opstellen naar alle betrokkenen, maar moet ook rigide genoeg zijn om keuzes te maken in prioritering en wat wel en niet ontwikkeld moet worden.

wat doet een echte product owner niet?

Omdat de rol van een product owner zo als een spin in een web is, kan deze persoon zich niet op te diep niveau gaan bemoeien met specialistische zaken. Uiteraard is inhoudelijke kennis van het product of de werking ervan mooi meegenomen, maar zodra een product owner zich te veel bemoeit met de inhoud, kan de onafhankelijkheid in het geding komen. Hoe kan een keiharde techneut als product owner met goed fatsoen aan de Customer Experience lead uitleggen dat zijn/haar punten echt wel worden meegenomen in het eindproduct?

iedereen tevreden houden is een vak apart

Stakeholdermanagement is een bijzonder moeilijke expertise en de product owner moet hierin uitblinken. Vaak werken meerdere afdelingen – en soms zelfs organisaties – samen aan een eindproduct waar iedereen tevreden over moet zijn. Echter, vanuit elke silo komen andere eisen die omdat zij elk andere KPI’s opgelegd hebben gekregen. Alle betrokkenen moeten hun eisen en wensen in kunnen brengen, ook wanneer deze botsen met die van een andere afdeling. Aan de product owner de taak om keuzes te maken en om iedereen zo tevreden mogelijk te houden.

eindklant is koning

Het gebeurt keer op keer: afdelingen en organisaties zijn alleen maar bezig met hun eigen doelstellingen te halen zonder de eindklant op nummer 1 te zetten. De product owner moet degene zijn die de eindgebruiker een stem geeft in deze storm van wensen en eisen. Voegt de voorstelde aanpassing daadwerkelijk iets toe voor de klant of is het een intern feestje? Waar moet een functionaliteit op de roadmap terecht komen of komt deze laag in de backlog terecht? De product owner kan deze keuzes pas maken als de visie van de organisatie sterk is hierin en hij/zij het mandaat krijgt om hiernaar te handelen.

Een product owner zorgt voor een veilige omgeving waar iedereen inbreng levert om het perfecte eindresultaat voor de klant te bereiken. Andere functies waarbij iemand werkt aan een product of op een andere manier verantwoordelijkheid draagt voor een resultaat, zou zich beter een andere functietitel kunnen aanmeten.

deel deze blog