data science; de motor achter een stevige roi

Zeker op het gebied van online marketing vliegen de buzzwords je om de oren en worden termen vaak door elkaar heen gebruikt. Een nieuwe term die nu overal opduikt in verschillende hoedanigheden is ‘Data science’ en de functie van ‘Data scientist’, maar de exacte inhoud is niet altijd duidelijk. Ook niet waarom dit juist nu je grootste focusgebied zou moeten zijn. Daarom legt BrandPit uit.

wat is data science en hoe werkt het voor jou?

Volgens BrandPit is de definitie van data science: “het verwerken van grote hoeveelheden data (Big Data), waarbij statistiek en wiskunde wordt ingezet om verbanden en patronen in deze data te ontdekken”. In lekentermen: informatie op nieuwe manieren bundelen en structureren waardoor je betere inzichten krijgt. Op basis van deze inzichten kan je op een andere en vernieuwende manier processen en structuren inrichten om zo te blijven verbeteren.

Als je een data scientist in je marketingteam hebt, zal deze persoon informatie vanuit verschillende bronnen kunnen combineren tot een nieuwe (omnichannel) marketingstrategie. Belangrijk hierbij is wel dat de richting van de organisatie duidelijk is en dat iedereen binnen het team weet wat precies de KPI’s zijn waarop gestuurd wordt. Geen enkele rol staat op zichzelf, maar is een radertje in de grote machine waarbij alle onderdelen op elkaar afgestemd moeten zijn.

het verschil tussen een data scientist en een data engineer

Nu worden in vacatures vaak de rollen van data scientist en data engineer door elkaar heen gebruikt, terwijl dit wel hele verschillende functies zijn. Zo is het de rol van de data scientist om de data die de data engineer heeft verzameld te manipuleren om tot nieuwe inzichten te komen. Zo schrijft de data scientist algoritmes naar aanleiding van de data architectuur van de data engineer. Wanneer je dus een data scientist aanneemt, maar deze is te veel bezig met de inhoud die eigenlijk bij een data engineer hoort, zal dit talent waarschijnlijk gaan vertrekken. En dat is eeuwig zonde!

waarom je juist nu moet investeren in data science

De coronacrisis heeft in elke branche haar sporen achtergelaten en vooralsnog lijkt het einde nog niet in zicht. Sommige bedrijfstakken zijn aan het floreren, maar meer branches zijn in zwaar weer terecht gekomen en moeten goed gaan kijken naar hun budgetten. Marketing is vaak een van de eerste takken waarop bespaard wordt, maar dankzij data science kan juist meer rendement behaald worden uit de bestaande budgetten. Als de data scientist op nieuwe manieren informatie kan ontsluiten en kansen kan ontdekken, zal de ROI stijgen en kan zelfs met minder budget meer gerealiseerd worden.

interne of externe data scientists?

Zoals bij elke marketingrol met een technische invalshoek, is het belangrijk om het juiste talent aan te trekken. Wie ‘het juiste talent’ is, hangt af van veel factoren, waaronder de visie en strategie van jouw organisatie. Hoe ziet het huidige marketingteam eruit en welke rol moet de data scientist hierin pakken? Is er al een data engineer waarmee de data scientist een sterk koppel gaat vormen? En wie bewaakt de targets en zorgt ervoor dat de voortgang van projecten naar de rest van de organisatie uitgemeten worden? De data scientist is hier niet altijd de meest geschikte persoon voor.

Maar, vlak je eigen personeel niet uit. Zij kennen de organisatie, de branche, de kansen en uitdagingen erin en – als het gedreven mensen zijn – laten ze zich graag om- of bijscholen voor deze uitdagende functie. Wanneer ze gevoel voor data hebben, de creativiteit bezitten om informatie op een andere manier weer te geven en de grote lijnen in gedachten weten te houden, heb je misschien je data scientist al klaar staan!

Kortom: hoe eerder je start met het aantrekken of opleiden van je eigen data scientists, hoe groter je voorsprong is op de concurrenten en hoe eerder jouw ROI gaat stijgen. Bouw je team op een logische manier op zodat alle rollen duidelijk zijn en ieder vanuit zijn of haar eigen kracht optimaal kan opereren. Bel, mail of app BrandPit om te sparren over jouw visie en hoe je team dit gaat realiseren.

deel deze blog