benchmark interim 2022

Daar zijn we weer met onze jaarlijkse benchmark. Althans, bijna jaarlijks want door de onrust op de arbeidsmarkt tijdens Covid hebben we in 2021 geen benchmark uitgezet. We vergelijken daarom de tarieven met 2020, net voor de pandemie. Het is alweer de 8e keer dat we publiceren over de freelance tarieven. En het zal je niet verrassen als interim professional; de markt is nog steeds BOOMING!

Tarieven  

Het is voor interim professionals een goede tijd. Overall zien we een stijging in de uurtarieven. Er zijn minder freelancers met een laag uurtarief en de hogere tarieven stijgen zelfs. Iets wat wij ook terugzien in de opdrachten die we bemiddelen. De groep van €80-€90 en €90-€100 per uur is verreweg het grootst met 58%.  

Een derde van de respondenten rekent €80-€90 per uur, een hele lichte daling ten opzichte van 2020.  Er is een flinke stijging in professionals die €90-€100 per uur hanteren, dat is ruim 27% dit jaar ten opzichte van 16% in 2020.  

De groep die €100-€110 rekent kent een lichte daling en is 17%. Daarentegen is er een lichte stijging van de groep die €110-€120 per uur rekent naar 5%. De groep die meer dan €120 per uur rekent is behoorlijk gegroeid van 6% naar bijna 10%.  

Aan de onderkant zien we dat er nauwelijks meer tarieven onder €60 per uur worden gerekend en de groep die tussen €60 en €80 per uur rekent is gekrompen van 20% naar 11,5%. 

We zien dus dat de interim professional meer is gaan verdienen dan voor corona.  

Disciplines 

Net als in 2020 zijn product owners en brede online marketeers het meest gevraagd. Samen goed voor bijna 60% van de vraag. We zien ook een stijging in de meer gespecialiseerde online marketing disciplines, zoals affiliate, online display, e-mail, paid social, SEA, SEO en online campagnemanagement. Deze groeiende vraag naar specialistische rollen binnen online marketing houdt zeer waarschijnlijk verband met de maturity van de markt en het toegenomen kennisniveau. Wij zien dit ook terug in de aanvragen van onze opdrachtgevers die voor zeer gespecialiseerd werk een tijdelijke oplossing zoeken.
We zien een lichte daling in de meer generalistische interim e-commerce rollen ten opzichte van een lichte stijging van de gespecialiseerde e-commerce rollen. 

Er is een stijging in de vraag naar online communicatierollen (content en social). De vraag naar customer/user experience is gelijk gebleven. Visual design opdrachten zijn bij ons aanzienlijk minder vaak voorgekomen. Vaak zijn deze rollen veranderd naar UI design en vallen deze nu onder de noemer user experience.

Leidinggevende rol 

In 2020 zagen we een 50/50 verdeling in wel of geen leidinggevende rollen. Dit jaar is dat verschil groter geworden. We zien dat ongeveer een derde van onze interimmers een leidinggevende rol heeft. De grootste groep werkt in een brede en meer generalistische rol, dit komt ook overeen met de functies die we vervullen: product owners en online marketing professionals. Dit ligt in lijn met wat we hiervoor al zagen. 

Mondiale ontwikkelingen x arbeidsmarkt 

Mede door alle ontwikkelingen in de wereld begin 2020 zagen we dat er minder zekerheid was voor de digital interimmers. In 2020 had namelijk ongeveer 70% van de respondenten een betaalde opdracht, waar dat nu ruim 90% is. Een logische stijging gezien de krapte op de markt en de steeds verder gaande digitalisering.  

In 2020 dacht 35% na over een vast dienstverband en twijfelde 24% hierover. Nu zien we dat 76% wil blijven freelancen. Daarnaast overwoog ongeveer 23% begin 2020 te zakken in uurtarief. Ruim 30% twijfelde hier over. Nu zien we dat ruim 90% van de digitale interimmers niet overweegt te zakken in hun uurtarief.   

Onze visie 

De marktwerking zorgt voor een algehele stijging van de tarieven. Daarmee zien we ook dat de interim budgetten toch ook voor de organisaties een redding in nood zijn: het inkopen van kennis en extra capaciteit om door te kunnen blijven groeien.  

Dat is bij BrandPit ook de voornaamste reden van de toename van de vraag; namelijk de algehele toename van de vraag naar mensen binnen het tech/digital domein. De contractvorm is hierbij ondergeschikt; er is kennis en capaciteit nodig. De vraag is dus puur inhoudelijk en deze wordt met een interim-oplossing steeds vaker ingevuld. Het werven van vaste mensen duurt op dit moment veel langer. 

Daarnaast zien we transities als belangrijke reden voor de toename van product owners. Zij zijn de mensen die makkelijk schakelen tussen de verschillende onderdelen van een organisatie; zijn fantastische vertalers van de invloed van digital en tech op de offline wereld en hoe dit vervolgens voor grote innovatie kan zorgen. Paarse superkrachten noemen wij ze… maar daar over later meer! 

 

 

 

Check hier de benchmark van 2020 

 

*Uitgangspunt: het digital netwerk van BrandPit bevindt zich in het zware medior tot senior segment. Dat betekent dat de cijfers van deze benchmark tarieven interim professional zich richten op de interim digitale professional vanaf 5 jaar werkervaring binnen het digitale domein. 

 

deel deze blog