benchmark digital tarieven 2020

Alweer voor het 7e jaar op rij publiceren wij voor jullie onze benchmark tarieven van interim professionals in het digitale domein. Zoals altijd kijken we daarbij ook naar de resultaten van voorgaande jaren om zo veranderingen en trends naar boven te halen. Bij deze!

overzicht benchmark digital tarieven 2020

Digital interim professionals hadden het in 2019 prima voor elkaar. Hoge tarieven, veel diversiteit aan opdrachten en opkomende branches bieden opdrachten waarin je impact kan maken.

In lijn daarmee vertaalt het transitie-denken van bedrijven zich naar het aanbod van bredere rollen voor het medior en senior segment. De interim professional pakt daarmee een belangrijke rol in het verbeteren van het verandervermogen van bedrijven. Hoe breng je offline naar online, zowel in marketing als in sales? En hoe breng je snelheid en business sense in het ontwikkelen van nieuwe producten en snellere go-to-market strategieën?

Het aanbod van bredere rollen wakkert de concurrentie aan; enerzijds omdat het aanbod van freelancers ook binnen het digitale domein toe neemt, anderzijds doordat het medior level zich op kennisniveau niet zomaar laat overrulen door het senior niveau.

De echte digital specialisten verschuiven naar 3-5 jaar ervaring. Let op hen, zij ontwikkelen zich razendsnel en zullen komende jaren, met hun aantrekkelijke pricing, ontwikkeldrang behorend bij hun generatie-gen, snel in de vijver plonsen die nu “senior” heet.

Hieronder volgt een meer gedetailleerde uitwerking van de resultaten van de benchmark digital tarieven 2020.

tarieven

Wat zien dat 50% van de interim digital professionals een gemiddeld tarief hanteert tussen de €80 en €100. De helft ligt daarbij tussen de €80 en €90 en de andere helft tussen de €90 en €100. 20% van de respondenten ligt qua tarifering op €70 tot €80 en datzelfde percentage kan meer dan €100 per uur vragen.

branche percentages

We zien een verschuiving in branches: meer en meer interim professionals stappen over van B2C naar B2B. Ruim 38% van de respondenten bevindt zich met zijn/ haar opdrachten in sectoren als health, de maakindustrie en dienstverlening (waaronder onderwijs). Uiteraard laat dit ook meteen zien dat het gros van de interim aanvragen binnen het digitale domein nog steeds vanuit B2B organisaties komt.

discipline percentages

We zien dat de brede digital rollen het meest gevraagd worden als het gaat om de interim contractvorm, naast de veelzijdige rol van Product Owners. Dit komt overeen met de tendens die wij zien vanuit BrandPit dat bedrijven hun digital transformation voor een deel laten aandrijven door de digitale professionals die bruggen kunnen bouwen (vanuit offline marketing en communicatie naar digital en vanuit sales naar online business development) en silo’s kunnen verbinden (Product Owners: IT en business).

branche vs tarief

Vanuit BrandPit zitten we in het senior segment van digital professionals en daarmee is de vertegenwoordiging van interimmers met name gemeten in de jaren vanaf 5 tot meer dan 8 jaar werkervaring. Overall is een lichte stijging van tarieven te zien, geen schokkende veranderingen. Wel kunnen we zeggen dat de hoogste tarieven, in volgorde van hoog naar laag, door finance, pure players en telecom worden geboden.

discipline vs tarief

Professionals in Customer experience, e-Commerce breed, online marketing breed en Product Owners krijgen de hoogste tarieven (€80 tot €105). We zien hier de opkomst van de medior/begin senior groep als de grootverdieners: zij zien hun tarieven ten opzichte van voorgaande jaren licht stijgen, terwijl de seniors (>8 jaar ervaring) deze zien dalen (naar niveau medior/ begin senior). Deze trend sluit aan bij de ervaring van BrandPit: de vijver van goede digitale interim professionals wordt groter. De keuze is reuze en voor inhoudelijke vraagstukken doet de jongere generatie niet onder aan de oudere.

Bij de rollen waar leidinggeven een belangrijk component is kunnen de senior interim professionals hun tarieven goed handhaven rond €100,- per uur, of zelfs net daarboven. Hier zie je ook de groep vanaf 8 jaar werkervaring floreren. Echter, de stoelen zijn dun bezaaid en zal een groot deel van deze groep water bij de wijn moeten doen als het om tarief gaat.

Check hier de benchmark tarieven van 2019.

*Uitgangspunt: het digital netwerk van BrandPit bevindt zich in het zware medior tot senior segment. Dat betekent dat de cijfers van deze benchmark tarieven interim professional zich richten op de interim digitale professional vanaf 5 jaar werkervaring binnen het digitale domein.

deel deze blog