benchmark digital tarieven 2018

Onderstaand tref je een overzicht van de verschillen in tarieven binnen digital. De gegevens zijn opgedeeld naar jaren werkervaring en branche. Deze resultaten hebben we vergeleken met de resultaten van voorgaande jaren. Doe er je voordeel mee!

Deze tarieven zijn getoetst in de periode april 2017 – april 2018 door middel van onderzoek onder het netwerk en de tarieven van de geplaatste kandidaten van BrandPit

algemene signaleringen

  • Het meest opvallende is dat er het afgelopen jaar meer freelancers zijn gestart dan voorheen en met name in de categorie 0-3 jaar werkervaring; de “millenial”.
  • Wat daarnaast opvalt is dat er nagenoeg geen verschil in tarief is tussen de categorie 0-3 jaar en 5-8 jaar werkervaring.
  • Vanaf 8 jaar zien we wel weer een stijging, wat ook veelal samenhangt met het managen van een team en een breder takenpakket.
  • Gemiddeld genomen liggen de tarieven voor freelancers zo tussen de 70 en de 100 Euro per uur.
  • Je ziet wat verschillen tussen de branches. Zo komt media en FMCG wat lager uit. Hoe zwaarder de rollen, hoe minder groot de verschillen lijken te worden per branche.
  • Freelancers waren het afgelopen jaar redelijk tevreden over het tarief wat ze hebben kunnen vragen. Ze gaven het een cijfer 7,6.
  • Een opdracht wordt gemiddeld genomen voor 3 tot 6 maanden uitgezet, maar veelal verlengd tot 1 jaar
  • De belangrijkste factor voor het bepalen van het uurtarief is “inhoud” van de opdracht. Gevolgd door “duur van de opdracht” en “aantal uur per week”.
  • Kandidaten verkrijgen opdrachten voornamelijk vanuit via hun LinkedIn netwerk.

deel deze blog