Benchmark Digital Tarieven 2017

Onderstaand tref je een overzicht van de verschillen in tarieven binnen digital. De gegevens zijn opgedeeld naar jaren werkervaring en branche. Deze resultaten hebben we vergeleken met de resultaten van voorgaande jaren. Doe er je voordeel mee!

Deze tarieven zijn getoetst in de periode april 2016 – april 2017 door middel van onderzoek onder het netwerk en de tarieven van de geplaatste kandidaten van BrandPit.

Algemene signaleringen:

  • Ten opzichte van voorgaande jaren zien we een lichte daling in tarieven. Dit kan samenhangen met opdrachten die langer duren, maar ook zien we dat met name de grotere organisaties meer structuur aanbrengen in hun beloningsbeleid richting freelancers.
  • Het afgelopen jaar hebben we pieken en dalen gezien in de aanvraag van opdrachten. Ook hebben zich opvallend veel freelancers beschikbaar gemeld in de zomermaanden. Wellicht dat de wet DBA hier een rol in heeft gespeeld? We weten dat dit een hot topic is bij met name de grotere organisaties die veel met freelancers werken.
  • Omdat we de vraag binnen FMCG zien toenemen, hebben we deze categorie toegevoegd aan de benchmark.
  • In absolute aantallen zijn freelancers het meest vertegenwoordigd in de groep >8 jaar werkervaring. Dit komt overeen met voorgaande jaren.
  • Het aantal freelancers binnen de ervaringscategorie 0-3 jaar is net als de voorgaande jaren minimaal en hebben we om die reden niet meegenomen in de benchmark.
  • Vanaf ongeveer 5 jaar werkervaring gaat management een rol spelen en zien wij door extra verantwoordelijkheden en minder afgebakende functieomschrijvingen de tarieven stijgen.
  • Gemiddelde duur van een opdracht is nog altijd 3 tot 6 maanden, maar dit scheelt niet veel met 6 tot 9 en 9 tot 12 maanden. Wat je veelal ziet is dat een opdracht initieel start op 3-6 maanden en vervolgens uitloopt.
  • De belangrijkste factor voor het bepalen van een uurtarief is “inhoud” van de opdracht. Gevolgd door “duur van de opdracht” en “aantal uur per week”.
  • Kandidaten verkrijgen opdrachten voornamelijk vanuit eigen netwerk.
"/>
Kiki Verhoeven06-46316309

Mis niets

Blijf met onze nieuwsbrief op de hoogte van onze nieuwe vacatures en online trending topics.

Schrijf je in

Deel dit artikel