Benchmark Digital Tarieven 2016

Onderstaand tref je een overzicht van de verschillen in tarieven binnen digital. De gegevens zijn opgedeeld naar jaren werkervaring en branche. Deze resultaten hebben we vergeleken met de resultaten van voorgaande jaren. Doe er je voordeel mee!

benchmark-tarieven-2016

Deze tarieven zijn getoetst in de periode april 2015 – april 2016 door middel van onderzoek onder het netwerk en de tarieven van de geplaatste kandidaten van BrandPit.

Conclusies:

  • In absolute aantallen zijn freelancers het meest vertegenwoordigd in de groep >8 jaar werkervaring. Dit komt overeen met voorgaande benchmarks.
  • Het aantal freelancers binnen de ervaringscategorie 0-3 jaar is net als de voorgaande jaren minimaal.
  • Vanaf ongeveer 5 jaar werkervaring gaat management een rol spelen en zien wij door extra verantwoordelijkheden en minder afgebakende functieomschrijvingen de tarieven stijgen.
  • Gemiddelde duur van een opdracht is 3 tot 6 maanden, maar dit scheelt niet veel met 6 tot 9 en 9 tot 12 maanden. Wat je veelal ziet is dat een opdracht initieel start op 3-6 maanden en vervolgens uitloopt.
  • Opvallend is dat aan bureauzijde kandidaten veelal kortere opdrachten uitvoeren.
  • Voor het bepalen van het uurtarief heeft “Inhoud” de grootste invloed, gevolgd door “duur van de opdracht” en “aantal uur per week”.
  • Kandidaten verkrijgen opdrachten voornamelijk vanuit eigen netwerk.
"/>
Kiki Verhoeven06-46316309

Mis niets

Blijf met onze nieuwsbrief op de hoogte van onze nieuwe vacatures en online trending topics.

Schrijf je in

Deel dit artikel