De Marketing Manager legt verantwoording af aan de Marketing Directeur. Je maakt onderdeel uit van het podcastplatform team en werkt nauw samen met redactie, operatie, sales en development. De Marketing Manager heeft de overall marketing verantwoordelijkheid t.a.v. het podcastplatform en maakt gebruik van de marketing expertise en capaciteit van het agile marketing team. Daarnaast heeft de Marketing Manager veel afstemming met de Marketing Managers van de verschillende mediamerken.

Marketing manager

Je bent verantwoordelijk voor het realiseren van de gestelde targets met betrekking tot het nieuw te ontwikkelen podcastplatform door middel van marketing (loyaliteit, content marketing, storytelling, influencer marketing, event marketing, public relations, SEO, SEA, social advertising, e-mailmarketing, traffic management). Je bent (samen met de Podcast Lead en de rest van het team) verantwoordelijk voor het (monitoren van het) resultaat.

Verantwoordelijkheden

Marketingstrategie

In nauw overleg met Marketing Directeur ben je verantwoordelijk voor het opstellen, implementeren en optimaliseren van de marketingstrategie voor het podcastplatform op onderstaande onderdelen:

 • Opstellen, implementeren en optimaliseren van de merkstrategie van het podcastplatform in lijn met het merkportfolio en de business doelen en in overleg met diverse disciplines binnen de organisatie.
 • (Door)ontwikkelen en beheren van de (visuele) merkidentiteit van het podcastplatform o.b.v. brand manual (o.a. merkbelofte, merkwaarden, bewijs, naamgebruik, productnamen, huisstijl, tone of voice)
 • Bepalen, uitwerken en continu bijsturen van merkdomeinen en thought leadership in nauw overleg met andere stakeholders
 • Analyseren en bijsturen van de merkstrategie (merkbekendheid, -voorkeur, -positionering, -waardering ed.) a.d.h.v. data en merkonderzoek

Communicatiestrategie

 • Bepalen van de marketingcommunicatie kaders voor podcastplatform
 • Bedenken, laten maken en uitvoeren van (merk)campagnes, inclusief briefings opstellen voor en het aansturen van het reclamebureau
 • (Mede) verantwoordelijk voor het regelen van barters/samenwerkingen en media-inkoop
 • (Mede) verantwoordelijk voor de aansturing van de productie en tijdige aanlevering van campagnemateriaal
 • (Mede) verantwoordelijk voor het meetbaar maken, analyseren, bijsturen en optimaliseren van campagnes
 • Opstellen, uitvoeren, testen, analyseren en optimaliseren van de content marketing en social media marketing strategie en -campagnes (offline en online, B2C en B2B), met de redactie en evt. bureau, die bijdragen aan merkvoorkeur, traffic, MQL’s, aanwas en behoud van abonnees
 • In kaart brengen van informatiebehoeften in elke fase van de customer journey, en verzorgen van de creatie/productie en promotie van content (copy, beeld, video voor diverse on- en offline middelen)

Doelgroep/klant(contact)strategie

 • (Nieuwe) kerndoelgroepen en markten voor het podcastplatform bepalen en benaderen
 • Markt- en klantonderzoek doen
 • Persona’s ontwikkelen en toepassen
 • Klantcontactstrategie in kaart brengen en continu optimaliseren in het (de) relevante kana(a)l(en) o.b.v. persoonskenmerken, gedrag, indicatoren en lifecycle events in de verschillende fasen van de customer journey (attract, nurture, convert, activate, engage, advocacy)

Kanaalstrategie

 • Bepalen van kanaalstrategie (off- en online, paid, owned, earned)
 • Optimaliseren van inrichting kanalen en flows
 • Testen en optimaliseren van kanalen en flows aan de hand van merk-, content- en salescampagnes en doelgroepen

Marketingbeleid en realisatie

 • Identificeert – mede op basis van analyses en adviezen van de Data & Anaylitcs en marktonderzoek – mogelijkheden in de markt tot groei van het podcastplatform in de vorm van aantal luisteraars en podcastdownloads en zorgt voor onboarding van fans.
 • Stelt jaarlijks i.s.m. de Podcastlead een uitgewerkte begroting op (kosten, omzet en overige (financiële) doelstellingen) voor het podcastplatform die reëel en taakstellend is.
 • Stelt jaarlijks een marketingplan op en zorgt voor de realisatie daarvan.
 • Monitort de doelstellingen (t.a.v. aantal luisteraars, podcastdownloads) en stuurt hier zo nodig op bij
 • Doet voorstellen voor campagnes. Deze proposities zijn gericht op het werven van nieuwe podcast luisteraars op zowel owned, earned als paid channels, het onboarden van doelgroepen, het verhogen van klantwaarde voor sponsors, het behoud van en het terugwinnen van voormalige luisteraars.
 • Draagt zorg voor de implementatie van deze voorstellen en stelt deze binnen het kader van de vastgestelde proposities voortdurend bij. Stuurt op deze basis zowel de intern verantwoordelijken aan als ook externe partijen.
 • Verantwoordelijk voor het actueel houden van informatie over producten en diensten.
 • Signaleert kansen en trends in de markt gericht op verbetering van beluistering van podcasts en handelt hierin proactief.
 • Analyseert en anticipeert op de vakinhoudelijke vernieuwingen binnen het vakgebied.

Netwerken

 • Heeft een omvangrijk en kwalitatief waardevol netwerk (relevante contacten) in de markt. Onderhoudt dit netwerk en bouwt dit verder uit.

Wat breng je mee

 • HBO/academisch werk- en denkniveau
 • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring op vlak van strategie, operatie en management van marketing, brand management en digitale marketing
 • Kennis van/ervaring met strategie en management van marketing automation, (klant)communicatie en analytics & a/b testen
 • Kennis van en ruime ervaring met digitale audio/podcast marketing
 • Kennis van en ervaring met digitale marktbewerkingstechnieken
 • Kennis van en ervaring met planontwikkeling
 • Gedegen kennis van de podcastmarkt.
 • Ondernemerschap: Het signaleren van kansen in de markt, zowel voor bestaande als nieuwe producten/diensten, ernaar handelen en daarbij risico´s durven nemen. Onderzoeken van wensen en behoeften van de klant.
 • Initiatief: Kansen signaleren en naar handelen. Liever uit zichzelf beginnen dan passief afwachten
 • Resultaatgericht: Acties en beslissingen richten op het daadwerkelijk realiseren van beoogde resultaten
 • Plannen en organiseren: Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en benodigde acties, tijd en middelen inzetten/aangeven om de bepaalde doelen te kunnen bereiken.
 • Creativiteit: Met oorspronkelijke oplossingen komen voor problemen die met de functie verband houden. Nieuwe werkwijzen bedenken ter vervanging van bestaande
 • Strategie & Visie: Grote lijnen zien, anticiperen op ontwikkelingen en trends en daarin de mogelijkheden zien en benutten.
 • Gericht op de realisatie van gestelde doelen; heeft een sterke motivatie, energie en gedrevenheid
 • Aanvoerder/winnaar
 • Enthousiaste spin-in-het web
 • “Can do”-mentaliteit
 • Data- en testdriven
 • Alert op nieuwe ontwikkelingen
 • Relatie- en netwerkgericht